Реферат: Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства і матеріалоємності продукції

Матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного
обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль
у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості
опосередкованого зв’язку між виробництвом та виробничим споживанням
продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з
розширенням масштабів виробництва непреривно зростає.
Забезпечуючи міжгалузеві зв’язки по поставках продукції, структури
матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу
виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок
ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями
різних видів сировини, матеріалів та обладнання.
На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення
та умов її раціонального використання структури матеріально-технічного
забезпечення безпосередньо впливає на промисловість та будівництво з
метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у
виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень.
Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання
ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі
сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів
виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у
промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного
призначення та її рух від виробника до споживача.
Отже економічне значення матеріально-технічного забезпечення
підприємства заключається в тому, щоб забезпечити:
безперебійне забезпечення підприємства необхідними засобами виробництва;
оптимізацію господарських зв’язків між підприємством та постачальником;
створення економічно обґрунтованих матеріальних запасів та маневрування
матеріальними ресурсами;
застосовування прогресивних шляхів та засобів транспортування вантажів з метою прискорення та здешевлення процесу обміну;
раціональне і економічне використання засобів виробництва у виробництві;
зменшення витрат щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства.
Зацікавленість підприємства в економії матеріалів.
Раціональне використання (споживання) і економія сировини, матеріалів,
палива і енергії є одними із важливих умов функціонування підприємства в
умовах ринку, переводу економіки на інтенсивний шлях. Раціональне
використання матеріальних ресурсів – це доцільне обґрунтоване їх
використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці
продукції.
Список использованной литературы:

1. Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пенкин Т.Е. Организация и
планирование производства швейной промышленности, – Киев: “Высшая
школа”, – 1994.
2. Ким С.А., Пушкин П.С., Овчинников С.И. Организация и планирование
промышленного производства, – Минск: “Вышэйшая школа”, – 1980.
3. Кожекин Г. Я., Синица Л. М. Организация производства, – Минск: ИП
“Экоперспектива”, – 1998.
4. Организация и планирование машинно-строительного производства, – Под
ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова, М.К. Захаровой, – Москва: “Высшая
школа”, – 1988.
5. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных
предприятий, – Под ред. С.Е. Каменицера, Ф.Ф. Русинова, – Москва:
“Высшая школа”, – 1984.
6. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных
предприятий, – Под ред. С.Е. Каменицера, – Москва: “Высшая школа”, –
1976.
7. Сергеев И.В. Экономика предприятия, – Москва: “Финансы и статистика”, –
1997.
Бесплатно скачать реферат “Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства і матеріалоємності продукції” в полном объеме

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *